hlavni
pořad bohoslužeb
Datum Svátek Čas Intence
Čtvrtek 4.4. Čtvrtek po 4. neděli postní 18:00 Na poděkování
Pátek 5.4. Pátek po 4. neděli postní 17:00 Mariánské večeřadlo
18:00 Za + rodiče z obou stran
Sobota 6.4. Sobota po 4. neděli postní 18:00
Neděle 7.4. 5. neděle postní 9:00 Za rodinu Sýkorovou
Čtvrtek 11.4. Čtvrtek po 5. neděli postní 18:00
Pátek 12.4. Pátek po 5. neděli postní 17:00 Mariánské večeřadlo
18:00 Na úmysl dárce
Sobota 13.4. Sobota po 5. neděli postní 18:00 Za + Josefa Šugara a + rodinu
Neděle 14.4. Květná neděle 9:00 Za + Františka Spilku
Čtvrtek 18.4. Zelený Čtvrtek 18:00
Pátek 19.4. Velký Pátek 7:00 Křížová cesta
18:00 Obřady na památku Umučení Páně
Sobota 20.4. Bílá sobota 20:00 Za farníky
Neděle 21.4. Slavnost Zmrtvýchvstání Páně 9:00 Za + rodiče Marii a Josefa Schwarcových a syny Jaroslava a Pavla
Pondělí 22.4. Velikonoční pondělí 9:00 Za + Josefa Vaise
Čtvrtek 25.4. Čtvrtek po Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 18:00
Pátek 26.4. Pátek po Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 17:00 Mariánské večeřadlo
18:00 Za + Martu Golisovou
Sobota 27.4. Sobota po Slavnosti Zmrtvýchvstání Páně 18:00
Neděle 28.4. 2. neděle velikonoční 9:00 Za + rodinu Maluchovou a Jarochovou