hlavni
pořad bohoslužeb
Datum Svátek Čas Intence
Neděle 1.10. 26. neděle v mezidobí 9:00 Za živou rodinu Klepkovou a Kuchařovou
Středa 4.10. Památka sv. Františka z Assisi 18:00
Čtvrtek 5.10. Čtvrtek 26. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 6.10. Pátek 26. týdne v mezidobí 17:00
Sobota 7.10. Památka Panny Marie Růžencové 17:00 Za + Marii a Františka Švrčkových a +Marii a Františka Čechových
Neděle 8.10. 27. neděle v mezidobí 9:00 Za + Františka a Annu Zajícovou a rodiče s obou stran
Středa 11.10. Středa 27. týdne v mezidobí 18:00
Čtvrtek 12.10. Čtvrtek 27. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 13.10. Pátek 27. týdne v mezidobí 17:00 Za všechny farníky
Sobota 14.10. Sobota 27. týdne v mezidobí 17:00 Za + Květoslavu Zajícovou
Neděle 15.10. 28. neděle v mezidobí 9:00 Za + manžela, bratra a rodiče z obou stran
Pondělí 16.10. Slavnost sv. Hedviky, hlavní patronky Slezska 9:00
Středa 18.10. Svátek sv. Lukáše, evangelisty 18:00
Čtvrtek 19.10. Čtvrtek 28. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 20.10. Pátek 28. týdne v mezidobí 17:00
Sobota 21.10. Sobota 28. týdne v mezidobí 17:00 S prosbou o uzdravení nemocné osoby a Boží pomoc pro ni
Neděle 22.10. 29. neděle v mezidobí 9:00 Za + rodiče Marii a Josefa Schwarzových, syny Jaroslava a Pavla
Středa 25.10. Středa 29. týdne v mezidobí 18:00
Čtvrtek 26.10. Čtvrtek 29. týdne v mezidobí 17:00
Pátek 27.10. Pátek 29. týdne v mezidobí 17:00
Sobota 28.10. Sobota 29. týdne v mezidobí 17:00
Neděle 29.10 30. neděle v mezidobí 9:00 Za + Marii Pastorkovou a Josefa Vihňara (1 rok úmrtí)