hlavni
pořad bohoslužeb
Datum Svátek Čas Intence
Neděle 2.6. 7. neděle velikonoční 9:00 Za + Františka a Annu Ručkovou
Čtvrtek 6.6. Čtvrtek po 7. neděli velikonoční 18:00 Za + Marii Krejčíkovou a duše v očistci (1. výročí úmrtí)
Pátek 7.6. Pátek po 7. neděli velikonoční 17:00 Mariánské večeřadlo
18:00 Za dary Ducha sv. pro syny a živou rodinu
Sobota 8.6. Sobota po 7. neděli velikonoční 18:00 Za + Ladislava Musálka, rodiče a živou rodinu
Neděle 9.6. Slavnost Seslání Ducha svatého 9:00 Za + Augustinu Spilkovou
Čtvrtek 13.6. Památka sv. Antonína z Padovy. 18:00 Za + Olgu Vrublovou, její zemřelé rodiče a příbuzné
Pátek 14.6. Pátek 10. týdne v mezidobí 17:00 Mariánské večeřadlo
18:00 Za + Václava Pohludku a rodinu
Sobota 15.6. Sobota po Slavnosti seslání Ducha Svatého 18:00
Neděle 16.6. Slavnost Nejsvětější Trojice 9:00 Za + Karla Olšovského a živou rodinu
Čtvrtek 20.6. Čtvrtek po Slavnosti Nejsvětější Trojice 18:00 Za + rodinu Bohačíkovou
Pátek 21.6. Památka sv. Aloise 17:00 Mariánské večeřadloe
18:00
Sobota 22.6. Sobota po Mariánské večeřadlo 18:00
Neděle 23.6. Slavnost Těla a Krve Páně 9:00 Za živou a + rodinu Klimundovou, Raisiglovou a Gogelovou
24.6. - 29.6. Kostel uzavřen - opravy
Neděle 30.6. 13. neděle v mezidobí 9:00 mše svatá na faře