hlavni

Ohlášky pro Slavnost sv. Cyrila a Metoděje

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela - zpovědnice.

V pátek bude na faře od 17:00 setkání mužů z farnosti.

Ohlášky pro Slavnost Těla a Krve Páně

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku na opravy kostela. Příští neděli bude sbírka na Diecézní centrum mládeže.

Ohlášky pro Slavnost Nejsvětější Trojice

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští neděli bude sbírka na opravy kostela.

V pátek 12.6. se v našem kostele uskuteční Noc kostelů. Program naleznete zde.