hlavni

Ohlášky pro 14. neděli v mezidobí

Pán Bůh zaplať za dnešní sbírku. Příští týden bude sbírka na opravy kostela.

Ve čtvrtek 7.7. se pomši uskuteční přednáška misionáře, ktery působí v Mongolsku. Více informací zde.