hlavni

kaple svatého fabiana a šebestiana

Postavena byla v první polovině 19.století na poděkování za záchranu před morovou ranou. Na jejím místě původně stával dřevěný sloupek se stříškou a zvoncem.

V den sv. Fabiána a Šebestiána se každoročně konalo procesí ze Žabně do Paskova, na památku přestálé morové rány, která v kraji zuřila na začátku 18. století.

Reversem z r.1838 se Žabeňští zavázali, že kapli budou svým nákladem udržovat v dobrém stavu. V roce 1923 byla provedena rekonstrukce do dnešní podoby.

V letech 1998 a 2000 byla opravena střecha s věžičkou, fasáda, vyměněny vstupní dveře.

Posledním zvoníkem byl pan František Paluzga, od jeho úmrtí na podzim roku 2005 kaple svého stálého zvoníka již nemá. Zvonilo se pak jen příležitostně. V roce 2006 se kaple opět rozezvučela, ne však prostřednictvím svého zvonu, ale pomocí nainstalovaných reproduktorů. Výhodou změny je pravidelné a přesné zvonění a možnost výběru z velkého množství nahrávek nejrůznějších zvonů.

14. května 2005 se konala v kapli slavnostní mše u příležitosti 140. výročí založení hasičského sboru, byl posvěcen nový prapor hasičského sboru.

V květnu se zde konají májové pobožnosti, o vánocích můžete shlédnout Živý betlém s doprovodným programem.

V Žabni stojí za bývalým družstvem ještě jedna menší hranolová kaplička, pravděpodobně postavena v polovině 19.století.

V Žabni stojí za bývalým družstvem ještě jedna menší hranolová kaplička, pravděpodobně postavena v polovině 19.století. Za zmínku stojí skutečnost, že na jejím místě měl být vystavěn kostel. O vážném úmyslu svědčí zpracovaná projektová dokumentace a plány, které je možno shlédnout v archivu fary v Paskově. Po druhé světové válce však již k realizaci nedošlo. Na budoucí oltář žabeňského kostela byly dokonce neznámým dárcem zakoupeny mramorové desky. Tyto až do devadesátých let byly uloženy na faře v Paskově. Později byly prodány do opavského kostela Svatého Ducha. Jednu z těchto desek můžeme spatřit i v paskovském kostele, je součástí obětního stolu v zimní kapli.

nahoru