hlavni

Kněží pocházející z farnosti Paskov:

Ty jsi kněz navěky podle řádu Melchisedechova.